AutorAutor
Lášticová Lenka << >> Lenhart Zdeněk
Lebar Daniel
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 2 mapy
Mútnô, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Mútnô, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Kreslil(a,i): 2 mapy
Mútnô, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Mútnô, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)