AutorAutor
Gaňová << >> Glončák Peter
Gavryliuk O
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Brázda, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Lipa, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
LUNÍK 4, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Malá Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Mestský park, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
Kreslil(a,i): 6 máp
Brázda, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Lipa, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
LUNÍK 4, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Malá Brázda, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Mestský park, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)