AutorAutor
Harmaniak Boris << • >> Havlík Andrej
Havlík Adam
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 5 máp
BERMUDY, 1:2500, 1m, 2018 , (V)
Muničný sklad, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Nový Muškát, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
SLOVENSKÝ RÍM, 1:4000, 2m, 2019 , (V)
ZA HRADBAMI, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Kreslil(a,i): 3 mapy
BERMUDY, 1:2500, 1m, 2018 , (V)
SLOVENSKÝ RÍM, 1:4000, 2m, 2019 , (V)
ZA HRADBAMI, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)