AutorAutor
Barták Marián << >> Bartáková Bronislava
Barták Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 8 máp
Bahno, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Čertov vrch, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Hrabovina, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Kačín, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Kotliarka, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Kotliarka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Slaná voda, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Štiavnik, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Kreslil(a,i): 9 máp
Bahno, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Barvínek, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Československá univerziáda Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Kotliarka, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Kotliarka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Majstrovstvá ČSSR v ROB Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Slaná voda, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Štiavnik, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Vŕšky, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)