AutorAutor
Havlík Adam << >> Havlíková Ema
Havlík Andrej
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 2 mapy
PEKNÁ ŠKÔLKA, 1:1000, 0.5m, 2020 , (V)
VIMPERGY, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Kreslil(a,i): 2 mapy
PEKNÁ ŠKÔLKA, 1:1000, 0.5m, 2020 , (V)
VIMPERGY, 1:5000, 2.5m, 2020 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)