AutorAutor
Oddiel OB TJ Rapid Bratislava << >> Oddiel OB TJ Slávia VŠT Košice
Oddiel OB TJ Slávia VŠDS Žilina
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 4 mapy
Hôrky, 1:20000, 5m , (O)
Chlmček, 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Medzi lesíkmi, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Tehliar, 1:15000, 10m, 1988 , (O)
Kreslil(a,i): 1 mapu
Hôrky, 1:20000, 5m , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)