AutorAutor
Junek Pavel << >> Juračka Zdeněk
Juračka Vojtěch
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 5 máp
Hornád, 1:10000, 5m , (O)
Kanál, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Lesík, 1:10000, 4m, 1977 , (O)
Starhrad, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Stavná, 1:15000, 10m , (O)
Kreslil(a,i): 3 mapy
Hornád, 1:10000, 5m , (O)
Lesík, 1:10000, 4m, 1977 , (O)
Starhrad, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)