AutorAutor
Ďurčo Boris << >> Ďurčová Alena
Ďurčo Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 31 máp
1000+, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
1000+ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Barónov hrob, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BORINY, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Frajungy 2014, 1:7500, 5m, 2014 , (L)
Frajungy 2016, 1:5000, 5m, 2016 , (V)
KrahuleC, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Krémeš, 1:15000, 5m, 2004 , (C)
Kypec, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
LADOMER SEVER, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Mýtny, 1:7500, 5m, 2011 , (L)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Pavlova skala, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Podlavické výmole v mierke 1:5000, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (L)
SKALKA 2016, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2018 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2017 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2016 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2012 , (L)
Skalka pri Kremnici 2019, 1:10000, 5m, 2019 , (L)
Skalka pri Kremnici 2020, 1:10000, 5m, 2020 , (L)
Soroška, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
SOROŠKA tréning, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
ŠtadióN, 1:7500, 5m, 2003 , (L)
ŠtadióN, 1:5000, 5m, 2001 , (L)
ŠtadióN, 1:10000, 5m, 2001 , (L)
Štadión 2016, 1:5000, 5m, 2016 , (V)
Tabla, 1:15000, 10m, 2011 , (L)
Vločka 2, 1979 , (L)
Kreslil(a,i): 27 máp
1000+, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
1000+ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Barónov hrob, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BORINY, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Frajungy 2014, 1:7500, 5m, 2014 , (L)
Frajungy 2016, 1:5000, 5m, 2016 , (V)
KrahuleC, 1:15000, 10m, 2005 , (C)
Krémeš, 1:15000, 5m, 2004 , (C)
LADOMER SEVER, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Mýtny, 1:7500, 5m, 2011 , (L)
Náročná, 1:10000, 5m, 2001 , (O)
Pavlova skala, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Podlavické výmole v mierke 1:5000, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
SKALKA 2016, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2018 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2017 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2016 , (L)
Skalka pri Kremnici, 1:10000, 5m, 2012 , (L)
Skalka pri Kremnici 2019, 1:10000, 5m, 2019 , (L)
Skalka pri Kremnici 2020, 1:10000, 5m, 2020 , (L)
Soroška, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
SOROŠKA tréning, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
ŠtadióN, 1:10000, 5m, 2001 , (L)
ŠtadióN, 1:5000, 5m, 2001 , (L)
Štadión 2016, 1:5000, 5m, 2016 , (V)
Tabla, 1:15000, 10m, 2011 , (L)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)