MapMap

Tréningová mapa

Scale Type of map Contour interval
1 : 20000 O - Map for orienteering 5 m

Year Area Registration number District
1976 1.76695 km2 - Poprad

Owner
Slovenský zväz orientačných športov - sever, (SZOŠ - sever)
Contact
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapped by
Šťastný Mojmír

Drawn by
Šťastný Mojmír


   
The closest maps within 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Hrebienok, Hrebienok, Christlová, Jamy, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Studený potok, Tatranská Lomnica, Vepe, VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, Za Lomnicou

Detail map
Map

Slovak Republic
340
Close
Maps for orienteering
Maps for MTB orienteering
Maps for ski orienteering
Big scaled maps (school, park, ...)
Mapped
Drawn
Mapped & Drawn