MapaMapa

Bez názvu

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 2000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …)  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
  0.0861405 km2 - Bratislava

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
30 rokov 1973-2003, Areál Hier Radosť Štrkovec, Beňov háj, DOSTIHOVKA, Evičkine Trávniky, Evičkine trávniky - Trail-O, Farná, GAŠTANOVÝ HÁJIK, GEODETICKÝ PARK, GJH, Gymnázium Ivana Horvátha, Gymnázium Ladislava Novomeského, Ivanka, Ivánka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji, IVANKA PRI DUNAJI, Jarky, Kuchajda, Labyrint, MALÉ OSTREDKY, Medzi Jarky, Medzi Jarky, Mierová kolónia, MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, Mikulášsky labyrint, Nobelka, Nobelka, Nobelova a okolie, Nobelova a okolie, OSTREDKOVÁ, Ostredky, OSTREDKY, OSTREDKY, Park Nobelova, Pasienky, POBALTIE, POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM, POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM DETSKÁ, RIAZANSKÁ, Ružinov - Pošeň, RUŽINOV-OSTREDKY, Snežienky a Machri, Snežienky a Machri, Škola Bieloruská, Štrkovka, Vrakunský les, WALDORFSKÁ ŠKOLA BRATISLAVA, ZIMNÁ EUBA 2019, Zlaté piesky, Zlaté piesky, Zlaté piesky IX, ZŠ DRIEŇOVÁ, ZŠ Odborárska

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
1
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)