MapaMapa

LADOMIERKA 1

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2011 0.67419 km2 SZOŠ 11.39.V Žiar nad Hronom

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Sýkora Jiří, Telecký Martin

Kreslil(a,i)
Sýkora Jiří, Telecký Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Anglický dvorček, HORNÉ OPATOVCE, LADOMER, LADOMER JUH, LADOMER SEVER, LADOMER STRED, Ladomerská Vieska, LADOMIERKA 2, LADOMIERKA 3, Nad ihriskom vo Vieske, Pri kostolíku, ŠÁŠOV

Detailná mapa
Mapa

1057
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)