MapaMapa

LADOMIERKA 2

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2011 0.794857 km2 SZOŠ 11.40.V Žiar nad Hronom

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Marek Jiří, Telecký Martin

Kreslil(a,i)
Marek Jiří, Telecký Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Anglický dvorček, HORNÉ OPATOVCE, LADOMER, LADOMER JUH, LADOMER SEVER, LADOMER STRED, Ladomerská Vieska, LADOMIERKA 1, LADOMIERKA 3, Nad ihriskom vo Vieske, Náročná, NÁROČNÁ 2012, Pri kostolíku, ŠÁŠOV

Detailná mapa
Mapa

1058
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)