MapaMapa

Šošár

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1980 7.15576 km2 - Veľký Krtíš

Majiteľ
Klub OB Geomerkart Veľký Krtíš, (GVK)
Kontakt
Sučík Roman, Hrabov Vŕšok, 991 42 Hrušov, Tel.: +421 907 688042, e-mail: gmkvk@bb.psg.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Šutor Ján

Kreslil(a,i)
Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Permoník

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
109
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)