MapaMapa

Bukovina

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1978 13.6302 km2 - Veľký Krtíš

Majiteľ
Klub OB Geomerkart Veľký Krtíš, (GVK)
Kontakt
Sučík Roman, Hrabov Vŕšok, 991 42 Hrušov, Tel.: +421 907 688042, e-mail: gmkvk@bb.psg.sk

Mapoval(a,i)
Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čerťaž, Holica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
110
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)