MapaMapa

Pri kostolíku

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 1000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2012 0.00916259 km2 SZOŠ 12.65.V Žiar nad Hronom

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Balogh Richard, Jonáš Radoslav, Wallner Jozef

Kreslil(a,i)
Balogh Richard, Jonáš Radoslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Anglický dvorček, Hliníková kalvária, HORNÉ OPATOVCE, LADOMER, LADOMER JUH, LADOMER SEVER, LADOMER STRED, Ladomerská Vieska, LADOMIERKA 1, LADOMIERKA 2, LADOMIERKA 3, Nad ihriskom vo Vieske, ŠÁŠOV

Detailná mapa
Mapa

1133
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)