MapaMapa

HORNÉ OPATOVCE

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2012 2.11603 km2 SZOŠ 12.63.O Žiar nad Hronom

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Sikora Miroslav, Sýkora Jiří, Vyoral Jan

Kreslil(a,i)
Sikora Miroslav, Sýkora Jiří, Vyoral Jan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Anglický dvorček, Hliníková kalvária, LADOMER, LADOMER JUH, LADOMER SEVER, LADOMER STRED, Ladomerská Vieska, LADOMIERKA 1, LADOMIERKA 2, LADOMIERKA 3, Nad ihriskom vo Vieske, Pri kostolíku, ŠÁŠOV

Detailná mapa
Mapa

1136
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)