MapaMapa

Liečebák

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2013 1.49782 km2 SZOŠ 13.53.V Nitra

Majiteľ
ŠK Cart print Nitra, (CNR)
Kontakt
Ďurín Ján, Tlačiareň Cart print s.r.o., Hattalova 19, 949 01 Nitra, Tel.: +421 37 6519905, e-mail: jandurin@pobox.sk

Mapoval(a,i)
Bortnyk Vasilij, Porubský Július

Kreslil(a,i)
Bortnyk Vasilij, Porubský Július


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
AGROKOMPLEX, Bábä, BORINA, Brezový hájik, Hangócka, Íverčok, Klokočina, Lyžica, Mestský park, Na konci s dychom, Nitriansky hrad, Odrobinka, Pliška, Unipoľ areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Zobor

Detailná mapa
Mapa

1193
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)