MapaMapa

Preliezkovňa

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 2000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2013 0.00640836 km2 SZOŠ 13.47.V Prievidza

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Wallner Jozef

Kreslil(a,i)
Balogh Richard, Wallner Jozef


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
MALINOVEČKA, TO JE MALINA!, TO JE MALINA! 2012

Detailná mapa
Mapa

1194
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)