MapaMapa

NEDOZORSKÁ DOLINA II

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2013 4.1217 km2 SZOŠ 13.38.O Turčianske Teplice

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Kniebugl Anton, Sikora Miroslav, Somlay Gábor, Sőtér János, Sőtér Márton

Kreslil(a,i)
Kniebugl Anton, Sikora Miroslav, Somlay Gábor, Sőtér János, Sőtér Márton


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, Barónov hrob, BARÓNOV HROB, Blatnica, BORINY, Čremošné, DRIENOK, DRIENOK, DRIENOK 2010, Kurací vŕštek, Močidlová sviňa, Mošovce, 9.10.2009, NEDOZORSKA DOLINA I, Pod Záhorím, RAKŠA, RAKŠA, RAKŠA 2010, Teplice park, Turčianske Teplice

Detailná mapa
Mapa

1199
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)