MapaMapa

Bažiny

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1991 9.26681 km2 91 01 02 E Košice

Majiteľ
Klub OB a lyžovania Kysak, (KYS)
Kontakt
Kollár Jaroslav, 369, 044 81Kysak, Tel.: +421 55 6991460, e-mail: kollarj@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Franko Stanislav, Franko ml. Stanislav, Rácz Štefan

Kreslil(a,i)
Franko ml. Stanislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bažiny, Bažiny A, Bažiny B, Bažiny JWOC 2012 training map, Bez názvu, BIKES - LOB, Bikeš, Brezie, Diviak, Diviak, FQ Warm-up A, FQ Warm-up B, Gymešský jarok, Gymešský jarok, Hornád, Hornád, Hrešná, HREŠNÁ v ZIME, HREŠNÁ V ZIME, Jaskyňa, Jastrab, Kafíčko, Kasyk, Konvalinka, Konvalinka I, Konvalinka I., Konvalinka IV, Konvalinka-III, Kysacká Horáreň, Kysacká skalka, Kysacký hrad, Kysak - obec, Kysak obec '15, LEMEŠ, Majstrovstvo PO SZM, Medziriečie, Pstružník, Uhrinč, Viničná A, Viničná B, Viničná C, Viničná D, Viničná E, Viničná II., Zakľučny jarek, Zakľučny jarek, Zelený dvor, ZELENÝ DVOR, ZOO

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
124
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)