MapaMapa

Bikeš

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1989 9.28257 km2 89 10 03 E Košice

Majiteľ
Klub OB a lyžovania Kysak, (KYS)
Kontakt
Kollár Jaroslav, 369, 044 81Kysak, Tel.: +421 55 6991460, e-mail: kollarj@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Oddiel OB TJ Lokomotíva Kysak 

Kreslil(a,i)
Franko ml. Stanislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bažiny, Bažiny, Bažiny JWOC 2012 training map, Bez názvu, BIKES - LOB, Brezie, Diviak, Diviak, Gymešský jarok, Gymešský jarok, Hornád, Hornád, Jaskyňa, Jastrab, Kasyk, Konvalinka, Konvalinka I, Konvalinka I., Konvalinka IV, Konvalinka-III, Kysacká Horáreň, Kysacká skalka, Kysacký hrad, Kysak - obec, Kysak obec '15, LEMEŠ, Medziriečie, Pstružník, Tekeriš, Uhrinč, Zakľučny jarek, Zakľučny jarek

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
125
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)