MapaMapa

PRI TRAFAČKE

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 2000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2014 0.0815025 km2 SZOŠ 14.23.V Malacky

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Petrinec Milan

Kreslil(a,i)
Petrinec Milan, Schenková Katarína


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Boleška, DETSKÉ TRNINY, Greenpeace, Intenzíva, Kozlisko, Majer, Mapa pro orientační závody: Košeckého memoriál - Pohár mieru 1968, Na kliešti, Na kliešti 2008, Na kliešti 2010, NOČNÉ TRNINY, Pajštún, Porasty, Stará mláka, Stupavský park, Trniny, TRNINY LONG 1, TRNINY - 100 DUBOV, TRNINY - FARMA, TRNINY CHILDREN, TRNINY LONG 2

Detailná mapa
Mapa

1258
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)