MapaMapa

Levoča - školská mapa

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 700 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …)  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2014 0.0114578 km2 SZOŠ 14.69.V Levoča

Majiteľ
Mojmír Šťastný, (Mojo)
Kontakt
Mojmír Šťastný, , Tel.:

Mapoval(a,i)
Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km

Detailná mapa
Mapa

1296
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)