MapaMapa

Podlavické výmole v mierke 1:5000

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2014 0.880126 km2 SZOŠ 14.31.V Banská Bystrica

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Ďurčo Peter, Nemec Juraj

Kreslil(a,i)
Ďurčo Peter, Nemec Juraj


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bučičie, Bučičie II, Fončorda, Hrby, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Kozlinec 2, Laskomer, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Leninov park, Makina, Makina, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô II, Mútnô III., Ortúty - Warm up, Pamätník, Park, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, RĽM, Sásová, Sásovský háj, Sitnianska, Suchý, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Suchý vrch pre cyklistov, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

1308
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)