MapaMapa

POBALTIE

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2015 0.421412 km2 SZOŠ 15.13.V Bratislava

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Bukovác Maroš

Kreslil(a,i)
Bukovác Maroš


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
30 rokov 1973-2003, Areál Hier Radosť Štrkovec, Beňov háj, Bez názvu, BILGYM, DOSTIHOVKA, Evičkine Trávniky, Evičkine trávniky - Trail-O, Farná, GAŠTANOVÝ HÁJIK, GEODETICKÝ PARK, GJH, Gymnázium Ivana Horvátha, Gymnázium Ladislava Novomeského, Háj, Chemiraba, Ivanka, Ivánka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji, IVANKA PRI DUNAJI, Jarky, Kuchajda, Labyrint, MALÉ OSTREDKY, Medzi Jarky, Medzi Jarky, Mierová kolónia, MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, Mikulášska dostihovka, MIKULÁŠSKA KUCHAJDA, MIKULÁŠSKA NEVÄDZA, Mikulášsky labyrint, Nobelka, Nobelka, Nobelova a okolie, Nobelova a okolie, OSTREDKOVÁ, Ostredky, OSTREDKY, OSTREDKY, Ovsište, OVSIŠTE - HÁJ, OVSIŠTE - HÁJ, OVSIŠTE - HÁJ, OVSIŠTE 2015, Park Nobelova, Pasienky, POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM, POD PRÍSTAVNÝM MOSTOM DETSKÁ, RIAZANSKÁ, Ružinov - Pošeň, RUŽINOV-OSTREDKY, Snežienky a Machri, Snežienky a Machri, Škola Bieloruská, Štrkovka, Uni Hry 2019, Vrakunský les, WALDORFSKÁ ŠKOLA BRATISLAVA, Závodisko, ZIMNÁ EUBA 2019, Zlaté piesky, Zlaté piesky, ZŠ DRIEŇOVÁ, ZŠ Oborárska, ZŠ Odborárska

Detailná mapa
Mapa

1331
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)