MapaMapa

Hliníková kalvária

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2015 0.631266 km2 SZOŠ 15.48.V Žiar nad Hronom

Majiteľ
H2O Banská Bystrica, (HBB)
Kontakt
Igor Patráš, Gorkého 35, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: +421 905 522144, e-mail: igorjr@twd.sk

Mapoval(a,i)
Barták Lukáš, Pilát Miroslav

Kreslil(a,i)
Barták Lukáš, Pilát Miroslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Areál SOU Drevárske Žarnovica, Pri kostolíku

Detailná mapa
Mapa

1343
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)