MapaMapa

BORINA

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2015 0.628878 km2 SZOŠ 15.45.V Nitra

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - západ, (SZOŠ - západ)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Barták Lukáš, Piják Ondrej

Kreslil(a,i)
Barták Lukáš, Piják Ondrej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Agačina, AGROKOMPLEX, Brezový hájik, Hangócka, Íverčok, Kartograf, Klokočina, Liečebák, Lyžica, Mestský park, Nitriansky hrad, Ostrov, Šach, Šach, Unipoľ areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Zobor

Detailná mapa
Mapa

1351
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)