MapaMapa

Zľavský potok

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2015 3.35565 km2 SZOŠ 15.87.O Topoľčany

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Bukovác Maroš, Jonáš Martin

Kreslil(a,i)
Bukovác Maroš, Jonáš Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Obec Tesáre, Tábor Tesáre, Zľavy

Detailná mapa
Mapa

1394
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)