MapaMapa

Rusovce ZŠ

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 1500 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 1 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 0.0191717 km2 SZOŠ 18.15.V Bratislava

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
FELIX, Gerulata, Katkin sen, NUDA PLÁŽ, NUDA PLÁŽ - MAKADO '09, Rusalkin sen, RUSALKIN SEN, Rusalkin sen mini, Rusovský park, Rusovský park

Detailná mapa
Mapa

1399
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)