MapaMapa

Drinky

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1977 8.73829 km2 - Trnava

Majiteľ
Lokomotíva Rača, (Loko Rača)

Mapoval(a,i)
Dobšovič B., Šťastný Mojmír, Šutor Ján

Kreslil(a,i)
Dobšovič B.


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Driny - Jahodník, Jahodníček, Jahodník, Kršlenica, Lažteky I., Lažteky II., Lažteky II., Lažteky III., Lažteky III., Lažteky IV., Mokrá dolina, Parina, Rybáreň, Veterlín, Veterlín 2, Vlčie jamy, Všivák, Záruby, Záruby, ZÁRUBY - JAHODNÍK, ZÁRUBY - JAHODNÍK

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
143
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)