MapaMapa

Čisto bežecký zážitok

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2017 0.24189 km2 SZOŠ 17.57.V Banská Bystrica

Majiteľ
H2O Banská Bystrica, (HBB)
Kontakt
Igor Patráš, Gorkého 35, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: +421 905 522144, e-mail: igorjr@twd.sk

Mapoval(a,i)
Glončák Peter, Pilát Miroslav

Kreslil(a,i)
Glončák Peter, Pilát Miroslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bučičie, Bučičie II, Čisto bežecký zážitok, Diel, Hrby, Jelenská, Klopačka, Plošiny, Sásovský háj, Sitnianska, Šachtičky, Šachtičky II.

Detailná mapa
Mapa

1489
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)