MapaMapa

Dubové

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2017 9.16065 km2 SZOŠ 17.36.O Turčianske Teplice

Majiteľ
Slovenský zväz rádiového orientačného behu, (SZROB)
Kontakt
Jozef Šimeček, Murgašova 12, 03 601 Martin, Tel.: +421 907 851 838, e-mail: jozef.simecek@jfmed.uniba.sk

Mapoval(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Stehlík Ondřej

Kreslil(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Stehlík Ondřej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čremošné, Rovná hora, Teplice park, Turčianske Teplice

Detailná mapa
Mapa

1491
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)