MapaMapa

Križkova

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 1000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2017 0.00715537 km2 SZOŠ 17.72.V Žiar nad Hronom

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Jonáš Martin, Jonáš Radoslav

Kreslil(a,i)
Balogh Richard, Jonáš Martin, Jonáš Radoslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
1000+, 1000+ 2011, 1000+ 2012, Cremnychbana, Frajungy 2014, Frajungy 2016, KrahuleC, Kremnica, Kremnica, Na Revolte, Prepadlisko, Revolta, Skalka 10, Zlatý florén

Detailná mapa
Mapa

1516
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)