MapaMapa

Cremnychbana

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2017 0.602673 km2 SZOŠ 17.74.V Žiar nad Hronom

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Jonáš Martin, Jonáš Radoslav, Urban Marek, Urban Matej

Kreslil(a,i)
Jonáš Martin, Jonáš Radoslav, Urban Marek


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
1000+, 1000+ 2011, 1000+ 2012, 1000+ 2012, Frajungy 2014, Frajungy 2016, KrahuleC, Kremnica, Kremnica, Križkova, Na Revolte, Prepadlisko, Revolta, Skalka 09, Skalka 10, Skalka 10, SKALKA 2016, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici 2019, Skalka pri Kremnici 2020, Skalka pri Kremnici 2022, Zlatý florén

Detailná mapa
Mapa

1517
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)