MapaMapa

TOMKY 2

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 3.05709 km2 SZOŠ 18.18.O Senica

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Červený rybník, Červienka, Čupová (A3) 1, Čupová (A4), Čupová (A4) 2, Dubové Humience, Gazárka I., Gazarka II, Gazárka II., Jarná klasička, Jarná klasika, LAKŠÁRE 1, Lakšáre 2, Lakšáre 3, Lakšáriky, Lakšárska Nová Ves, LÁSEK, LÁSEK, LÁSEK, LÁSEK, Pri čiernom piesku I., Pri čiernom piesku II., Pri čiernom piesku III., Pri Zelienke, Ságelská studnička (1), Ságelská studnička (2), Ságelská studnička (3), Ságelská studnička (4), Siatiny, Kobyliarka, Šaštín I., Šaštín II., Šaštín III., Šaštín IV., ŠKOLA Borský Svätý Jur, Tomíčky, TOMKY, TOMKY, TOMKY 3, TOMKY 4, Trupových obora, Warm-up CESOM 2012, Za dedinou

Detailná mapa
Mapa

1562
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)