MapaMapa

TOMKY 3

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 3.23532 km2 SZOŠ 18.19.O Senica

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Červený rybník, Červienka, Čupová (A3) 1, Čupová (A4), Dubové Humience, Gazárenka, Gazárka 2019, Gazárka I., Gazarka II, Gazárka II., Jarná klasika, Jubilejný les 1, Jubilejný les 2, Jubilejný les 3, KOBYLIARKA, LAKŠÁRE 1, Lakšáre 2, Lakšáre 3, Lakšáriky, LÁSEK, LÁSEK, LÁSEK, LÁSEK, Pri čiernom piesku I., Pri čiernom piesku II., Pri čiernom piesku III., Ságelská studnička (1), Ságelská studnička (2), Ságelská studnička (3), Ságelská studnička (4), Siatiny, Kobyliarka, Šaštín I., Šaštín II., Šaštín III., Šaštín IV., ŠKOLA Borský Svätý Jur, Tomíčky, TOMKY, TOMKY, TOMKY 2, TOMKY 4, Trupových obora, VANIŠOVEC 1, VANIŠOVEC 2, VANIŠOVEC 3, VANIŠOVEC 4, Za dedinou

Detailná mapa
Mapa

1563
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)