MapaMapa

GERAVY

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 3.61608 km2 SZOŠ 18.47.O Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Bednárik Martin, Miček Róbert, Sokolář Zdeněk

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin, Miček Róbert, Sokolář Zdeněk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
DEDINKY, Geravy, GERAVY, GERAVY, GERAVY-východ, GERAVY-západ, PELC, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

1571
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)