MapaMapa

Kršlenica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 0.123239 km2 SZOŠ 18.04.V Malacky

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Furucz Dušan, Miček Róbert

Kreslil(a,i)
Furucz Dušan, Miček Róbert


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Lažteky IV., Mokrá dolina, OBORA, Veterlín, Veterlín 2

Detailná mapa
Mapa

1602
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)