MapaMapa

SKANZEN 2018

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 6000 O - Mapa pre orientačný beh 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 1.36727 km2 SZOŠ 18.35.O Martin

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Petrinec Milan, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Petrinec Milan, Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bez názvu, HURBANKA, Jahôdka, Skanzen, SKANZEN 2012, ZŠ A. Bernoláka

Detailná mapa
Mapa

1617
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)