MapaMapa

ŠKOLA Borský Svätý Jur

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 1500 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …)  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 0.0184066 km2 SZOŠ 18.37.V Senica

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Horná Studená voda, Horná Studená voda 2, Horná Studená voda 3, LÁSEK - západ, Plážička, Tomíčky, TOMKY, TOMKY 3, TOMKY 4

Detailná mapa
Mapa

1624
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)