MapaMapa

ZÁRUBY - JAHODNÍK

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 3.69109 km2 SZOŠ 18.24.O Trnava

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Petrinec Milan, Sikora Miroslav, Šmelík Juraj

Kreslil(a,i)
Petrinec Milan, Sikora Miroslav, Šmelík Juraj


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Drinky, Driny - Jahodník, Jahodníček, Jahodník, Lažteky II., Lažteky II., Lažteky III., Lažteky III., Lažteky IV., Mokrá dolina, Rybáreň, Veterlín, Veterlín 2, Vlčie jamy, Všivák, Záruby, Záruby, ZÁRUBY - JAHODNÍK

Detailná mapa
Mapa

1629
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)