MapaMapa

Priekopa

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …)  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 0.459516 km2 SZOŠ 19.31.V Martin

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Jurčík Peter, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Jurčík Peter, Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bez názvu, Hradište, HURBANKA, Jedloviny, Jedľoviny 2, JEDĽOVINY 2015, Jedľoviny 3, Jedľoviny 4, Jedľoviny severovýchod, Jedľoviny severozápad, ZŠ A. Bernoláka

Detailná mapa
Mapa

1671
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)