MapaMapa

Richnava

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 0.874317 km2 SZOŠ 19.29.V Banská Štiavnica

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - stred, (SZOŠ - stred)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Nemec Juraj, Pilát Miroslav

Kreslil(a,i)
Nemec Juraj, Pilát Miroslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Banská Štiavnica, Piarg, Počúvadlo, Tajchy

Detailná mapa
Mapa

1674
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)