MapaMapa

Rožňava

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 0.594685 km2 SZOŠ 19.44.V Rožňava

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Miček Róbert, Slobodanjuk Roman

Kreslil(a,i)
Miček Róbert, Slobodanjuk Roman


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Július, Kaštieľny park, Krásnohorská Dlhá Lúka, Rožňava, Rožňava centrum, Rudná, Turecká

Detailná mapa
Mapa

1677
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)