MapaMapa

Šenkvický háj II

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 4.91074 km2 SZOŠ 19.07.O Pezinok

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej, Piják Vladislav

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej, Piják Vladislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
AMFIK, Bajúzik, Bazin, Blatné, Bozin, Cajloch, DUBOVÝ VŔŠOK, HASIČSKÁ LÚKA, Juh, MAJOLIKA, Muškát, NARNIA, Nový Muškát, Park, Park ODPM Pezinok, PEKNÁ ŠKÔLKA, Pezinok - juh, Pezinok - park, Pezinok - park, Pezinok - sever, Pezinok centrum, Pezinok sever, Pri jazere, Rizlinčok, Rizling, SAHARA, Saulacké školy, Sever, Sever, Sever, SLNEČNÁ, SLNEČNÉ JAZERÁ, Sokolíček, Sokolovňa, STARÝ DVOR, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perlička, Šenkvický háj, U Bohuša, U horára, U Hrnčíra, U Kuba Doma, U Soni, Viničné, ZA HRADBAMI, ZŠ Fándlyho

Detailná mapa
Mapa

1681
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)