MapaMapa

Viničné

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 1000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …)  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 0.0137617 km2 SZOŠ 19.33.V Pezinok

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Piják Vladislav

Kreslil(a,i)
Piják Vladislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
AMFIK, Bazin, Bozin, Cajloch, DUBOVÝ VŔŠOK, HASIČSKÁ LÚKA, Hastikov pusták II, Hastikov pusták II, Juh, Kejda, Muškát, NARNIA, Nový Muškát, Park, Park ODPM Pezinok, PEKNÁ ŠKÔLKA, Pezinok - juh, Pezinok - park, Pezinok - park, Pezinok - sever, Pezinok centrum, Pezinok sever, Pútnikov sen, Pútnikov sen, Rizlinčok, Rizling, SAHARA, Saulacké školy, Sever, Sever, Sever, SLNEČNÁ, Sokolíček, Sokolovňa, Staré hory, STARÝ DVOR, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perlička, Šenkvický háj, Šenkvický háj II, U DOLIHO, U Kuba Doma, VIMPERGY, ZA HRADBAMI, ZŠ Fándlyho, ZŠ Orešie

Detailná mapa
Mapa

1682
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)