MapaMapa

Turčianske Teplice

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 0.620057 km2 SZOŠ 19.10.V Turčianske Teplice

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Pansir Volodymyr

Kreslil(a,i)
Pansir Volodymyr


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, Barónov hrob, BARÓNOV HROB, Čremošné, DRIENOK, DRIENOK, DRIENOK 2010, Dubové, Kurací vŕštek, Močidlová sviňa, Mošovce, 9.10.2009, NEDOZORSKA DOLINA I, NEDOZORSKÁ DOLINA II, RAKŠA, RAKŠA, RAKŠA 2010, Teplice park

Detailná mapa
Mapa

1688
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)