MapaMapa

GIDRA

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2020 0.484398 km2 SZOŠ 20.07.V Pezinok

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Jančík Filip, Tomašovič Michal

Kreslil(a,i)
Jančík Filip, Tomašovič Michal


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Častovské mraznice, Červený kameň, Červený kameň, Červený Kameň, Fúgelka, GIDRA, GRÓF na bajku, KAŠTIEĽ, KAŠTIEĽ II., Kukla II., Lindav, LINDAVA, Lindavský les, mssr szm 76, Pálffyho les, Pálfiho hrad, Pálfiho lesík, Pod hradom, RED STONE CASTLE - TrailO, Red Stone Castle I - TrailO 2017, Red Stone Castle II - TrailO 2017, Red Stone Castle III - TrailO 2017

Detailná mapa
Mapa

1705
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)