MapaMapa

Šenkvická Perla

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 3000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2020 0.200817 km2 SZOŠ 20.18.V Pezinok

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Havlíková Ema, Tomašovič Michal

Kreslil(a,i)
Havlíková Ema, Tomašovič Michal


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bajúzik, Blatné, MAJOLIKA, MODRA, MODRA 2016, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perlička, Šenkvický háj, Šenkvický háj II, ŠTÚRKA, Viničné

Detailná mapa
Mapa

1716
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)