MapaMapa

Jedľoviny severovýchod

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2020 0.606547 km2 SZOŠ 20.39.O Martin

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Miček Róbert

Kreslil(a,i)
Miček Róbert


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bez názvu, Hradište, HURBANKA, Jedloviny, Jedľoviny 2, JEDĽOVINY 2015, Jedľoviny 3, Jedľoviny 4, Jedľoviny severozápad, Priekopa, ZŠ A. Bernoláka

Detailná mapa
Mapa

1737
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)